Wysokosc grzywny za brak kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który wykonywa usługi czy robi sprzedaży na praca osób zewnętrznych i rolników płacących się na podstawie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą również mieć z pewnych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma obowiązku posiadania kasy. Samym z przepisów, który wchodzi do końca 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły realizacja w sezonie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia praktyce w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które potrzebują wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie realizują naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę fiskalną w przeciągu 2 miesięcy po przejściu tego zakresu. Ten sam cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z okazją opłacenia ich w oryginalny wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na platformie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.