Srodek gasniczy w gasnicy proszkowej

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar dobry również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://bwq.pl/c8a-szuflady-kasoweZobacz naszą stronę www

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie żyć użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w jasnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w współczesnych miejscach, co do jakich zamierza się pewność, że nie goszczą w nich mieszkańce. Z uwagi na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.